Потребна озбиљна слободна жена за помоћ женској инвалидној особи.
Обезбеђени стан и храна.
Телефон: 011/7725-653