Потребни зидари, тесари, армирачи

и физички радници за рад на градилишту

у Обреновцу.

телефон: 069/54-14-544