Трговинској радњи ”Влада” у Баричу

потребна два трговца за стални радни однос.

Пријаве у радњи

или телефоном на број

062/289-798

од 7.00 до 15.00 часова