Хитно потребни:

– тесари,

– зидари,

– помоћни радници и

– руковаоци грађевинским машинама

за рад на градилишту и у погону за производњу монтажних објеката.

Предност имају млађи радници који желе да се образују у области грађевинарства.

Телефон:

064/244-24-51