Удружењу за заштиту животиња, прихватилиште Дражевац
потребан радник за послове чишћења
Телефон: 065/8780-177