Председник градске општине Обреновац, дана 31. маја 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду са седнице одржане 31.маја 2023. године, упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ШВЕДСКОЈ У 2023. ГОДИНИ

 

  1. Јавни позив за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској у 2023. години расписан је и званично објављен дана 18. маја 2023. године.
  2. Због заинтересованости пољопривредника, продужава се рок за подношење пријава по наведеном Јавном позиву за додатних седам дана односно до 7. јуна 2023. године.
  3. Ово обавештење објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и на званичном сајту градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/  65 од 31. маја 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић