МЗ “БЕЛО ПОЉЕ”
Адреса: Белопољска бб
Телефон: 064/8343-311
Виши референт за административно техничке послове МЗ Бело Поље: Бранислав Илић, тел. 063/8018-404

Председник привременог Савета МЗ 
Михаило Драгачевац 064/1237-748
заменик: Зоран Вукосављевић 064/1776-046