Председник градске општине Обреновац, дана 20. маја 2021. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VII – 02 број 020-3/ 120 од 16.12.2020. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 19.05.2021. године, упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

  1. Имајући у виду да је отежана здравствена ситуација на територији Републике Србије која је изазвана епидемијом заразне болести COVID – 19 узроковала велике потешкоће у процесу подношења пријава за доделу бесплатних ауто седишта, као и отежану реализацију свих фаза спровођења Јавног позива, продужава се рок за подношење пријава на Јавни позив за доделу бесплатних дечијих ауто седишта.

  2. Рок за подношење пријава по наведеном Јавном позиву продужава се за једанаест дана у односу на рок који је утврђен у предметном Јавном позиву, односно до 31. маја 2021. године.

  3. Ово обавештење објавити на званичној интернет презентацији градске општине и на огласној табли градске општине Обреновац.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 32 од 20. маја 2021. године

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Чучковић