Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комерцијалног објекта Б са локалима на (ГП 2) к.п.1078/3, 1078/4, 1078/6, 1078/14, 1078/16, 1078/21, 1076/2 КО Обреновац, у Обреновцу обавиће се у згради Градске општине Обреновац почев од 29.4.2021. закључно са 10.5.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 сати.

Документацију Урбанистичког пројекта можете погледати овде, док Геомеханички елеборат можете погледати овде.