Од 4. јуна 2020. године на јавном увиду је Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране ”Колубара Б” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелекране ”Колубара Б”  на животну средину. Јавни увид траје од 4. јуна до 3. јула 2020. године.

Детаље о јавном увиду можете погледати овде.

Увид у осталу документацију можете остварити на званичном сајту Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре.