Управа градске општине Обреновац, у складу са чланом 91. став 3. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19- пречишћен текст 2), обавештава јавност градске општине Обреновац да је отпочео рад на припреми и доношењу Одлуке о локалном омбудсману за градску општину Обреновац, ради евентуалне припреме предлога грађана за спровеђење поступка јавне расправе о предлогу текста ове Одлуке.