Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 14.05.2019. године, на основу члана члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”, 16/18), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу објављеном 24. априла 2019. године, утврђује

ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 број 020-4/33 од 24.04.2019. године за финансирање пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину стигло је 5 пријава: 

1.Црквене општине Пироман са пројектом „Реновирање и санација црквеног дома у Пироману “. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

2.Српске православне цркве, Епархије Ваљевске, Храм Светог Нектарија Егинског, са пројектом „Фрескописање Храма Светог Нектарија Егинског у Ваљеву, Епархија Ваљевска“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

3.Црквене општине Обреновац са пројектом „Изградња Храма преподобне Анастасије српске у Забрежју“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

4.Цркве „Свете великомученице Недеље“ са пројектом „Завршетак радова на уређењу црквене порте новог Храма у Малој Моштаници, као припрема за освећење истог“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

5.Црквене општине Љубинић са пројектом „Изградња храма Светог великомученика Георгија у Ушћу“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

II

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

По разматрању пријава и достављене документације Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору пет пројеката који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2019. години са  укупним износом од 2.799.664,39 динара .

Предлаже се да се за пет пројеката одобре следећи износи:

1. Црквеној општини Пироман за пројекат „Реновирање и санација црквеног дома у Пироману“, определе средства у укупно траженом износу од 499.930,00 динара.

2. Српској православној цркви, Епархија Ваљевска, Храм Светог Нектарија Егинског, за пројекат „Фрескописање Храма Светог Нектарија Егинског у Ваљеву, Епархија Ваљевска“, определе средства у укупно траженом износу од 500.000,00 динара.

3. Црквеној општини Обреновац за пројекат „Изградња Храма преподобне Анастасије српске у Забрежју“, определе средства у укупно траженом износу од 499.999,99 динара.

4. Цркви „Свете великомученице Недеље“ за пројекат „Завршетак радова на уређењу црквене порте новог Храма у Малој Моштаници, као припрема за освећење истог“, определе средства у укупно траженом износу од 300.000,00 динара.

5. Црквеној општини Љубинић за пројекат „Изградња храма Светог великомученика Георгија у Ушћу“, определе средства у укупно траженом износу од 999.734,40 динара.

III

Учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и

иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Подносиоци пројекта којима буду опредељена средства из буџета градске општине Обреновац, по овом конкурсу, су дужни да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, достављају наративне и финансијске месечне извештаје ( у року од 7 дана по истеку месеца ) и завршни извештај (након реализације пројекта, најкасније у року од 15 дана).

 

Извештај урадила
Снежана Хајло

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Филип Радовановић