Ресторану “Мали рај” потребни

конобар, куварица и

роштиљ мајстор

телефон:

065/89-20-720