Воду данас од 9 до 15 часова неће имати потрошачи из насеља Шевар у Грабовцу и Улице Браће Голубовића у Обреновцу.

У току су радови на санацији клизишта „Дубоко“, на деоници пута Обреновац – Београд, због којих се врше повремене обуставе саобраћаја утрајању од по 3 минута у једном смеру, током процеса уласка/изласка грађевинских машина. Радови ће се изводити наредна три месеца, уколико временски услови то дозволе и обезбеђени су адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Систем даљинског грејања Обреновца функционише без икаквих проблема и застоја у испоруци топлотне енергије. Екипе за хитне интервенције Топловода све кварове отклањају у рекордном року, без прекида у испоруци топлотне енергије. Топловод испоручује топлотну енергију у складу са спољном температуром. О планираним радовима на мрежи обавештаваћемо кориснике. Информације или пријаве кварова можете извршити лично у диспечерском центру у Улици Војводе Мишића 241 од 7 до 19 часова или позивом на бројеве телефона: 011/872 84 82 или 872 22 48.