Без воде ће данас од 9.00 до 15.00 часова остати становници улица Драге Вуковића Корчагина у Звечкој, Букварске у Малој Моштаници, Бачевачке у Мислођину, Обреновачког пута и насеља Баричка река у Баричу.

Данас је од 9.00 до 10.30 часова предвиђено искључење струје у улицама Божидара Маринковића, Драге Вуковића Корчагина, Мује Калајџића, Пете козарачке и Солунског фронта у Звечкој.

Струју данас од 11.00 до 13.00 часова неће имати потрошачи из Горњег, Лелића краја и центра Ушћа.