Потрошачи из Улице Раденка Ранковића у насељу Дудови воду данас неће имати од 9.00 до 17.00 часова, због замене комплетне водоводне линије. Цистерна са водом за пиће постављена је код обданишта.

Данас је од 8.00 до 15.00 часова у плану искључење струје у улицама Драгољуба Петровића, Милутина Ераковића, Ранислава Филиповића, Владимира Павловића, Здравка Милосављевића, Живка Петровића, Доњег, Танацковића, Милутиновића, Станишића и средњег краја у Бровићу.