ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ПРОЈЕКАТА У  КУЛТУРИ, ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2023. ГОД

Председник градске општине Обреновац, дана 27. фебруара 2023. године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за културу од 14. фебруара 2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 27. фебруара 2023. године, расписује (више…)

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из буџета градске општине Обреновац у 2023. години

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из буџета градске општине Обреновац у 2023. години можете преузети овде. (више…)

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2023. години на територији градске општине Обреновац

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2023. години на територији градске општине Обреновац можете преузети овде. (више…)

Млади Обреновчани могу поднети пријаве за бесплатне курсеве језика

Канцеларија за младе градске општине Обреновац, у оквиру програма неформалног образовања, реализује три бесплатна курса језика за младе из Обреновца. Курсеви су намењени незапосленима, студентима и средњошколцима између 15 и 30 година. Број учесника по курсу је до 20. (више…)

Бесплатни курсеви језика за младе из Обреновца

Канцеларија за младе градске општине Обреновац, у оквиру програма неформалног образовања, реализује три бесплатна курса језика за младе из Обреновца. Курсеви су намењени незапосленима, студентима и средњошколцима између 15 и 30 година. Број учесника по курсу је до 20. (више…)