Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга можете погледати овде.

Одлуку надзорног одбора о измени и допуни ценовника основних и осталих комуналних услуга, образложење и ценовник можете погледати овде.