Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 05.09.2023. године, на основу члана члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”, 16/18), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 11.08.2023. године и објављеном 14.08.2023.године, утврђује

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ  О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

                                                                                    I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 број 020-4/93 од 11.08.2023. године за финансирање/суфинансирање пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима буџета градске општине Обреновац за 2023. годину стигло је 5  пријава:

  1.  Црквене општине Љубинић, за набавку и уградњу бетона МБ 25 за армирно бетонски кружни прстен ПОЗ ЦП.
  2. Црквене општина Обреновац при храму Сабора Српских Светитеља, за фрескоосликавање Храма.
  3.  Црквене општине Скела, за израду и постављање главне капије у порти новоизграђеног храма Светог Василија Острошког у Скели.
  4. Црквене општине Дрен, за хемијску импрегнацију храма (брвнаре) и подно полагачке радове.
  5. Црквена општина Барич, за изградњу палионице за свеће у порти храма Свете Великомученице Недеље у Малој Моштаници.

II

Комисија је извршила проверу испуњености услова за учешће на Јавном конкурсу, обавила стручни преглед и вредновала предложене пријаве, а све у у складу са мерилима и критеријумима конкурса.

Комисија је оценила да је приложена документација подносилаца комплетна, као и да су пристигле пријаве благовремене

III

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРИЈАВА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове Јавног конкурса, од стране чланова Комисије, пријаве су оцењене у складу са мерилима и критеријума утврђеним Одлуком о расписивању конкурса.

Имајући у виду наведено Комисија  предлаже да се за финансирање/суфинансирање пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима буџета општине Обреновац за 2023. годину

  1.  Црквеној општини Љубинић, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара
  2. Црквеној општини Обреновац при храму Сабора Српских Светитеља, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 250.000,00 динара
  3. Црквеној општини Скела, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 250.000,00 динара
  4. Црквеној општини Дрен, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 250.000,00 динара
  5. Црквено општини Барич, предлог је да се уместо тражених средства у износу од 500.000,00 динара, определе средства у укупном износу од 250.000,00 динара.

IV

На предлог листе учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне  листе и предлог Одлуке о избору пријава које ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

V

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне  листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пријава које се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне  листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пријава председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговоре о финансирању/суфинансирању програма средствима из буџета градске општине Обреновац

 

 

 

Извештај урадила                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Снежана Хајло                                                                                                                                          Борис Богдановски