У току је реализација пројекта постављања табли са кућним бројем. Овај пројекат  спроводи Секретаријат за стамбене и комуналне послове.

Заменица начелника Управе општине Обреновац Ивана Николић нагласила је добру сарадњу Градске општине Обреновац  и Секретаријата за стамбене и комуналне послове.

– Досадашња реализација пројекта веома је успешна, а  како је пројектом предвиђено постављање нешто више од 12.000 табли, пројекат се ближи крају – навела је Николић.

Она је нагласила да грађани неће сносити трошкове за постављање табли са кућним бројем, што је како каже, једно од најчешћих питања везано за овај пројекат.

Такође, Николић је овом приликом посебно истакла, да у случају да се кућни број променио у односу на број који је раније био, као и у односу на идентификациони документ грађана или уколико је дошло до промене назива улице у односу на улицу која је промењена у складу са законским прописима, грађани неће сносити трошкове за израду нове личне карте.