Председник градске општине Обреновац, дана 11. јуна 2021. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VII-020 број 020-3/ 120 oд 16.12.2020. године и тачке 4. Јавног позива за подношење пријава за доделу бесплатних дечијих ауто седишта VIII-01 бр. 020-4/ 30 од 29. априла 2021. године, на основу предлога Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац VII-02 бр. 06-5/ 162 од 4.6.2021. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана  11. јуна 2021. године, донео је

 

 

ОДЛУКУ

о избору по Јавном позиву за подношење пријава за доделу бесплатних дечијих ауто седишта    

 

 

I   Прихвата се предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 4.6.2021. године и додељује 38 дечијих ауто седиште, по спроведеном Јавном позиву за подношење пријава за доделу бесплатних ауто седишта расписаном под бројем VIII-01 бр. 020-4/ 30 од 29. априла 2021. године, и то:

 

 1. Јелени Јовановић из Ушћа, Обреновац, Горјача 13 (два дечија ауто седишта за близанце);
 1. Бранки Жугић Недић из Белог Поља, Обреновац, Тамнавска 37Д;
 1. Ксенији Бајић из Забрежја, Обреновац, Савска 154;
 1. Драгану Јуришићу из Скеле, Обреновац, Милисава Глумчевића 7;
 1. Јовану Стојановићу из Барича, Обреновац, Гробљанска 13Ц;
 1. Бојану Белановићу из Барича, Обреновац, Шесте Војвођанске бригаде 21А;
 1. Александру Вићентићу из Обреновца, Обреновац, Ђачког батаљона 20;
 1. Марку Лазићу из Мале Моштанице, Обреновац, Шарчевића крај 23;
 1. Предрагу Мишићу из Бровића, Обреновац, Драгољуба П Петровића 18;
 1. Бoбану Николићу из Кртинске, Обреновац, Дорћула 34;
 1. Јовани Бура из Стублина, Обреновац, Нема улице 2Ц;
 1. Марији Шаиновић из Грабовца, Обреновац, Нема улице 495;
 1. Марини Јадранин Гајић из Обреновца, Обреновац, Вука Караџића 75/29;
 1. Сањи Крстић из Обреновца, Обреновац, Книнска 69;
 1. Стевану Фесовићу из Обреновца, Обреновац, Богдана Јаковљевића 18 (два дечија ауто седишта за близанце);
 1. Милици Јеркић Недић из Обреновца, Обреновац, Браће Голубовић 18;
 1. Катарини Чолаковић из Јасенка, Обреновац, Нема улице 18;
 1. Маријани Николић из Мислођина, Обреновац, Кованчина 2 део 19Ц;
 1. Милици Пантић из Обреновца, Обреновац, Љубе Ненадовића 23;
 1. Зорану Радивојевићу из Стублина, Обреновац, Нема улице 48;
 1. Милени Димић Димитријевић из Обреновца, Обреновац, Четрнаестог октобра 80А;
 1. Анђели Павловић из Обреновца, Обреновац, Војводе Путника 38/3;
 1. Маријану Вељковићу из Обреновца, Обреновац, Вашариште 2;
 1. Срђану Спасићу из Барича, Обреновац, Обреновачки пут 170;
 1. Марији Филиповић из Обреновца, Обреновац, Војводе Мишића 200;
 1. Валентини Топџић из Обреновца, Обреновац, Светог Саве 11;
 1. Светлани Миливојевић из Обреновца, Обреновац, Браће Југовића 3А;
 1. Немањи Милосављевићу из Обреновца, Обреновац, Александра Аце Симовића 229;
 1. Слободану Рогљићу из Обреновца, Обреновац, Студеничка 23;
 1. Ивани Лазаревић из Стублина, Обреновац, Нема улице 310;
 1. Зорани Марковић из Дражевац, Обреновац, Пештанска 14;
 1. Невени Ненадовић из Белог Поља, Обреновац, Белопољска 48Ц;
 1. Андреи Јовановић из Барича, Обреновац, Првог маја 5Б;
 1. Љубомиру Пејићу из Забрежја, Обреновац, Радничка 11;
 1. Светлани Петровић из Забрежја, Обреновац, Доситејева 10;
 1. Милени Станковић из Обреновца, Обреновац, Краља Милутина 21А.

 

II  Ова Одлука је коначна.

 

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са коначном листом од 4.6.2021. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           О извршењу ове Одлуке стараће се Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и Комисији за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

   VIII – 01 бр. 020-4/ 40 од 11. јуна 2021. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Чучковић