Од 15. априла ове године на јавном увиду је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике аутомобилских делова МТЕ – фаза V на катастарској парцели број 2854 КО Барич.

Јавни увид траје 20 дана, а јавна расправа и презентација предметне студије биће одржана у просторијама Градске општине Обреновац у петак, 7. маја ове године са почетком у 11 сати.

Обавештење можете погледати овде.