Обавештавамо вас да ће се даљи рад почев од 20.03.2020 године, на реализацији помоћи за избеглице и интерно расељена лица за 2020. годину наставити када се за то стекну неопходни услови.