Канцеларија за младе Управе градске општине Обреновац, заједно са Спортско-културним центром „Обреновац” и Библиотеком „Влада Аксентијевић”, већ 10 годину реализује програм „Обреновац-град знања“.

Циљ овог програма је да обезбеди квалитетно, интерактивно, занимљиво неформално образовање и ангажовано провођење слободног времена током зимског распуста.

Намера је да се кроз различите теме младима из Обреновца обезбеди:

  • оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу,
  • развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства.

Сав материјал потребан за извођење радионица обезбедиће Канцеларија за младе Управе ГО Обреновац. Учешће у пројекту за све полазнике ће бити бесплатно. Термини за извођење програма биће усаглашени према потребама и могућностима полазника, односно наставника, уз напомену да се сваки програм може додатно прилагодити. За реализацију активности користиће се простори библиотеке и СКЦ-а у Обреновцу.

Овим путем позивамо заинтересоване из Обреновца да се пријаве за предаваче за одржавање обука, радионица, курсева, школа које ће обезбедити квалитетно, интерактивно, занимљиво неформално образовање и ангажовано провођење слободног времена током зимског распуста у периоду од 1. до 16. фебруара 2020. године.

Пријаву слати преко пријавног формулара.

Рок за подношење пријава је 31. децембар 2019. године. Детаљније информације могу се добити у Канцеларији за младе или на мејл mladi.obrenovac@gmail.com.