Секретаријат за јавни превоз Града Београда издао је сагласност ЈП ”Путеви Србије” за посебну организацију саобраћаја током извођења радова на редовном одржавању Улице Краља Александра I (државни пут Iб – 26) у Обреновцу, на делу од кружног тока у зони раскрснице Улица Забрански пут и Милоша Обреновића до Улице Краља Петра I у временском периоду од 10.08.2019. године до 10.09.2019. године.

Током извођења радова возила са линија јавног превоза ће се кретати измењеном трасом и то:

  • Возила са линија број 860, 860Е, 860Л, 860М, 861А, 862, 863А, 932, 932А, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 939А, 940 и 5570 ће уместо улицама Забрански пут и Краља Александра I саобраћати улицама Милоша Обреновића, Краља Петра I и даље редовним трасама;
  • Возила са линија број 911 и 911А ће у смеру ка Немањиној улици, уместо улицама Милоша Обреновића, Забрански пути Краља Александра I саобраћати улицама Милоша Обреновића, Краља Петра I и даље редовним трасама;
  • Возила са линије број 914 ће уместо улицама Забрански пут и Краља Александра I саобраћати улицама Забрански пут, Милоша Обреновића, Краља Петра I и даље редовним трасама.

Возила ће на измењеном делу трасе користити стајалишта у зони некадашњих стајалишта ”Тополице” и ”Краља Петра I” у улицама Милоша Обреновића и Краља Петра I.

Извођач је у обавези да обезбеди неопходну пратећу саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова у складу са организацијом извођења радова и одговарајућим режимом јавног и осталог саобраћаја, према елаборату обезбеђења градилишта и вођења саобраћаја.