ПРЕДУЗЕЋУ ФРАТЕЛЛИ БАББ из Обреновца

потребни мушкарци од 25 до 50 година старости

за рад у проиозводњи

011/8726-011