Oвом приликом желим да вас позовем да предложите кандидате за чланове Конкурсне комисије за вредновање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а за младе чије формирање је један од важних механизама реализације, контроле и вредновања Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац за период 2016–2021. који је усвојила Скупштина градске општине Обреновац (VII -01 бр. 020-157 од 29. децембра 2015. године).

Конкурсна комисија за вредновање програма и пројеката има 5 чланова.

Мандат Комисије траје годину дана.

Чланови Комисије су пре свега, представници кровне организације младих, а уколико она није формирана, предност треба да имају кандидати чију кандидатуру је подржао већи број удружења младих и за младе. Чланови комисије су и представници удружења грађана, студентских организација, ученичких парламената, неформалних група младих, истакнути млади људи и грађани, као и стручњаци у области омладинског рада.

Кандидате за чланове Комисије предлажу удружења младих и удружења које се баве младима, ученички парламенти, неформалне групе, одборничке групе, школе и друге јавне службе и установе. Предлагачи морају писмено образложити како су и на који начин њихови кандидати активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно да ли су добитници школске, факултетске, научне, односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих, да ли поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност, односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе.

Чланове Комисије именује Председник градске општине, водећи рачуна о равноправности полова, заступљености припадника националних мањина и да најмање половина чланова чине млади узраста од 15 до 30 година.

Ваше предлоге доставите у писаном облику преко писарнице Управе градске општине Обреновац за: Одељење за привреду и развој – Канцеларија за младе, најкасније до 13. септембра 2018. године.

С поштовањем
Председник Већа градске општине
Мирослав Чучковић