Први круг систематске дератизације на територији Градске општине Обреновац у 2018. години биће организован и изведен у периоду од 2. до 31. јула. У предвиђеном периоду систематском дерaтизацијом ће бити обухваћене следеће категорије:

  1. Колективне стамбене јединице;
  2. Индивидуална градска домаћинства;
  3. Индивидуална сеоска домаћинства;
  4. Обале канала;

Током извођења систематске дератизације стамбеног фонда (стамбене јединице и индивидуална домаћинства) родентицидни мамци ће бити постављани у заједничким подрумским просторијама, вешерницама, котларницама, склоништима, таванским оставама и другим заједничким и помоћним просторијама у зградама и кућама, као и у припадајућем дворишту. Уколико буду уочене активне рупе глодара на зеленим површинама око зграда као и у двориштима приватних кућа, затровани мамци ће се постављати и у њих.

Излагање родентицидних мамаца ће се вршити од централних делова општине Обреновац (од града Обреновца) ка периферним насељима (систем отварање лепезе). Планирано је да током прве недеље акције буду обухваћени делови града Тополице, Дудови, Ројковац, Рвати, Сточњак, Гај 1, Гај 2, Вашариште и централне градске улице. Затим би се прешло на насеља најближа Обреновцу (Забрежје, Звечка, Бело Поље, Мислођин). По завршетку дератизације у овим насељима систематска дератизација би се наставила у насељеним местима Уровци, Кртинска, Бргулице, Грабовац, Ушће, Скела, Ратари, Барич, Велико Поље, Стублине и Трстеница. Последњи прстен дератизације би чинила насеља Мала Моштаница, Јасенак, Конатице, Баљевац, Дражевац, Пољане, Пироман, Бровић, Орашац, Љубинић, Дрен и Вукићевица.

Обавештења о акцији систематске дератизације биће уочљиве жуте боје, са свим потребним информацијама (назив извршиоца дератизације са основним подацима, датумом постављања родентицидних мамаца, упозорењу грађана да деца не треба да дирају постављене мамце, подацима о активној супстанци, упозорењу грађана о обавези заштите домаћих животиња, у циљу спречавања контакта са постављеним-затрованим мамцима и мерама заштите и пружања прве помоћи, антидоту и броју телефона институције којој се треба обратити уколико дође до ненамерног тровања).

Обавештења ће бити истакнута на погодним местима у објектима (на вратима подрумских или помоћних просторија, на огласне табле у улазима зграда или друга видљива места) у којима је извршена систематска дератизација на територији градске општине Обреновац. Уколико је дератизација извршена на зеленим површинама обавештења ће бити истакнута на јасно видљивим местима у близини третираних површина.

Под појмом дератизације подразумевамо комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара (пацова и мишева) у циљу смањења њиховог броја у људским насељима. Мере систематске дератизације се спроводе у оквиру превентивних мера заштите становништва од заразних болести, као и због смањења економске штете коју мишолики глодари могу изазвати у урбаним, субурбаним и руралним срединама. Резултати мониторинга после спровођења систематских дератизација у претходном периоду (јесен 2015. год. – јесен 2017.год.) на подручју градске општине Обреновац, указују да су популације мишоликих глодара са константним трендом опадања бројности.