На огласној табли градске општине Обреновац објављује се захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац бр. 957 од 19.04.2018. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац број 953 од 19.04.2018. године, са образложењем, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник града Београда”, 88/11 и 104/16).