Потребна озбиљна, поуздана особа за целодневну негу старијег
покретног мушкарца. Обезбеђени стан, храна и плата.
Телефон: 063/329-652