Предузећу СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ, због повећаног обима посла,
потребни хигијеничари – перачи аутобуса.
Телефон 062/477-267