Извештај о поднетим предлозима са траженим износима и одобреним програмима са износом средстава за реализацију годишњих програма у области спорта за 2018. годину можете погледати овде.