При крају радови на изградњи канализације дуж Ваљевског пута

При крају су радови на изградњи канализационе мреже дуж Ваљевског пута у Звечкој. Урађено је преко 3 километра нове канализације и са једне и друге стране пута, а тренутно су у току завршни радови који подразумевају враћање трасе у првобитно стање. Вредност радова је око 50 милиона динара без ПДВ-а. (више…)

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 29.10.2019. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 10.10.2019. године, утврђује (више…)