Програм коришћења средстава буџета ГО Обреновац за 2013. годину опредељених за пољопривреду за кредитну подршку носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју ГО Обреновац у 2013. години

Председник Градске општине Обреновац дана 8.03.2013. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја не територији Градске општине Обреновац за 2013. годину и  члана 21. Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2013. годину (“Сл. лист града Београда” бр. 67/12), на предлог Комисије за пољопривреду и село  по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 8.03.2013. године,  доноси

(више…)

Јавни позив за куповину сеоских кућа са окућницом избеглицама/бившим избеглицама

Градска општина Обреновац позива породице избеглица и бивших избеглица које имају боравиште/пребивалиште на територији општине Обреновац, a смештене су у неадекватном простору, да се јаве на Јавни позив за куповину сеоских кућа са окућницом избеглицама/бившим избеглицама. Рок за пријављивање је до 25.03.2013 године.

(више…)

Град Београд финансира пројекте за унапређење социјалне заштите

Секретаријату за социјалну заштиту града Београда могу се до 18. фебруара поднети пријаве за финансирање пројеката који за циљ имају унапређење квалитета услуга у систему социјалне заштите.

(више…)

Конкурс града Београда за пројекте унапређења цивилног друштва у процесу европских интеграција

Удружења која имају пројекте чији је циљ унапређење цивилног друштва у процесу европских интеграција моћи ће и ове године да се пријаве на конкурс за њихово финансирање који је расписала Aгенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима. (више…)

Јавни позив Скупштинама станара за су/финансирање радова на термоизолационим фасадама објеката колективног становања у циљу побољшања енергетске ефикасности

На основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, број 44/08, 4/10 и 15/10), члана 47. Пословника о раду Општинског већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 2/05) и тачке 6 Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2013. годину (више…)

Обавештење о достављању захтева за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности оператера “ТЕНТ”

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине на основу члана 60а, а у вези са чланом 60в, Закона о заштити животне средине (’’Сл. Гласник РС’’ број 135/04, 36/09, 72/09 – други закон и 43/11-УС),  објављује (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24