Конкурс за кандидате за комуналну полицију

Градска управа града Београда, на основу чл. 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 –др. закон, 34/01– др. закон, 39/02, 49/05-ОУС и 79/05 – др. закон), чл. 31. и 32. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 87. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), објављује

(више…)

Конкурс за финансирање пројеката цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана за 2011. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 14. јуна 2011. године, на основу одредби чл. 52 Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и чл. 6 ст. 1 Правилника о начину финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Обреновац VI-03 број 020-1/37 од 25.06.2010. године,  VI-03 број 020-1/48 од 12.07.2010. године и VI-03 број 020-1/18 од 29.04.2011. године, на предлог Комисије за сарадњу са невладиним организацијама и омладином, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 14.06.2011. године, донео је

(више…)

Конкурс за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда у 2011. години

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике града Београда за 2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 14/11) и Закључка градоначелника града Београда број: 3-2164/11-Г од 31. маја 2011. године
(више…)

Конкурс за доделу субвенција привредним субјектима за успостављање система контроле

Град Београд – Секретаријат за привреду издвојио jе у овој години 10 милиона динара за доделу субвенција привредним субјектимa са територије града Београда за успостављање и одржавање система контроле заснованог на принципима HACCP и сертификацију овог система.

(више…)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја града Београда

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 12.04.2011. год. утврдила је Нацрт измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09)

(више…)

Конкурс за постављање покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац за 2011. годину

Комисија за управљање становима, пословним простором, грађевинским земљиштем и јавним површинама за постављање привремених објеката Градске општине  Обреновац расписује дана 20.4.2011. године

(више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24