Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре (више…)

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац на седници одржаној 14.02.2020. године на основу Јавног позива, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2019. годину VII-020 број 020-3/162 oд 29.11.2019. утврђује

(више…)

Још једна акција Комисије за безбедност у саобраћају

Комисија за безбедност у саобраћају у сарадњи са градским Секретаријатом за саобраћај и саобраћајном полицијом општине Обреновац  у Улици Мајора Тепавца наставља са акцијом поделе пакета грађанима. Овога пута грађанима су подељени гребачи за снег и пакети који садрже сигурносне троуглове, уже за вучу и резервне сијалице што је по закону о безбедности у саобраћају обавезан део опреме које свако возило мора да има у сваком тренутку. (више…)

Потписан уговор за пројектовање треће магистрале топловода

Данас је у просторијама Спортско – културног центра ”Обреновац” потписан уговор за пројектовање III магистрале топловода. У питању је пројекат који је по свом енергетском значају, капацитету, пречнику и дужини, највећи пројекат у Србији из области топлификације. Уговор су потписали директор ЈКП ”Топловод” Борис Ивковић и представник носиоца посла ”АДС енерго концепт” ДОО из Новог Сада и ”Крип инжењеринг”ДОО из Београда. (више…)

Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (прва фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 19. фебруара 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 18.02.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – прва фаза, донео је (више…)

Јавни конкурс за пријем саветника на пословима књиговође контисте главне књиге

На основу члана 83  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана  4,5 и 6  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16 и 113/2017), Управа   градске општине Обреновац оглашава: (више…)