ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 10.10.2018. године, на основу члана члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/80 од 21.09.2018. године, по спроведеном конкурсу објављеном 21. септембра 2018 године, утврђује (више…)

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2X400kV Бајина Башта – Обреновац.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2X400kV Бајина Башта – Обреновац. (више…)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СРЕДСТВИМА ИЗ  БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 28.09.2018. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 27.09.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 28.09.2018. године, донео је (више…)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 28. септембра 2018. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 27.09.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 28.09.2018. године, донео је (више…)

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАНСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (друга фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 25.09.2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист Града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и Посебног програма здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину VIII-01 број 020-4/11 од 13.02.2018. године и на основу Другог извештаја о спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту од 25.09.2018. године и предлога Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. године, доноси (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину

Заменик председника градске општине Обреновац, дана 21. септембра 2018. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 20. септембра 2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 21. септембра 2018. године, донео је (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24