ОДЛУКА о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

Председник градске општине Обреновац, дана 12. марта 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 02.03.2018. године о додели бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – прва фаза, донео је (више…)

ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем  и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије


На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени војни лист“, број 3/11), Министарство одбране објављује

(више…)

Одлука НО ЈКП Водовод и канализација ”Обреновац” о измени ценовника

Одлуку Надзорног одбора ЈКП Водовод и канализација ”Обреновац” о измени ценовника основних комуналних производа и услуга са захтевом за давање сагласности можете погледати овде.

РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 02.03.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2017. годину („Сл. лист града Београда“, број 133/16, 9/17, 29/17, 52/17 и 72/17), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 02.03.2018. године, донео је (више…)

Извештај о поднетим предлозима са траженим износима и одобреним програмима са износом средстава за реализацију годишњих програма у области спорта за 2018. годину

Извештај о поднетим предлозима са траженим износима и одобреним програмима са износом средстава за реализацију годишњих програма у области спорта за 2018. годину можете погледати овде.

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања из буџета градске општине Обреновац у 2018. години

Председник Већа градске општине Обреновац дана 20.02.2018, године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24 став 1 и члана 25 Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53 и 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину(„Сл. лист града Београда“, број 103/17), а у складу са Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години VII – 02 бр. 020-3/186 од 26.12.2017. године на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања од 20.02.2018. године, донео је (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24