РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ТЕЛЕВИЗИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. jaнуара 2020. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), донео је    (више…)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА РАДИО, ШТАМПАНЕ И ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. јануара 2020. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), донео је    (више…)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Председник градске општине Обреновац, дана 24. јануара 2020. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 15.01.2020. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18 – др. закон), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 24. јануара 2020. године, упућује (више…)

Средином фебруара отварање новог крила Дома здравља

Средином следећег месеца је у плану отварање новоизграђеног крила Дома здравља ”Обреновац”. У току је уношење опреме и намештаја. У ново крило, укупне површине 2000 квадрата, ће бити смештена хитна служба, служба за здравствену заштиту одраслих и служба за кућно лечење. (више…)

Општина ће израдити нови акциони план за заштиту животне средине

Градска општина Обреновац ће ускоро приступити изради новог акционог плана за заштиту животне средине за период од 10 година, речено је данас на конференцији за штампу која је организована у природњачком дому у Арборетуму. Председник општине Мирослав Чучковић заједно са својим сарадницима, позвао је све релевантне организације и институције као и грађане да се активно укључе у процес његове израде. (више…)

Потписан уговор са ”Центром дечјих летовалишта Београд” о реализацији програма ”Еко кампови”

Данас је у Спортско-културном центру ”Обреновац” потписан уговор са ”Центром дечјих летовалишта и опоравилишта Београд” о наставку реализације програма ”Еко кампови”, који укључује одлазак свих ученика нижих разреда обреновачких основних школа на зимовање и летовање које у потпуности финансира Градска општина Обреновац. (више…)