Јавни конкурс за пријем сарадника за административно-техничке послове у правобранилаштву ГО Обреновац

На основу члана 94 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017), члана 11 став 2 и члана 12 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16), Правобранилаштво Градске општине Обреновац оглашава: (више…)