Захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац

На огласној табли градске општине Обреновац објављује се захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац бр. 957 од 19.04.2018. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац број 953 од 19.04.2018. године, са образложењем, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник града Београда”, 88/11 и 104/16). (више…)

(Трећа фаза) ОДЛУКА по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

Председник градске општине Обреновац, дана 20. априла 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 23.03.2018. године, донео је (више…)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 18.04.2018. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 17.04.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 18.04.2018. године, на основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), донео је (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Минску, Република Белорусија, у јуну 2018. године

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 18. априла 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац број (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), тачке 4. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII – 02 бр 020-3/ 19 од 01.02.2018. године, на предлог Комисије Већа за пољопривреду и село од 17.04.2018. године доноси (више…)

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ, ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2018. ГОДИНИ

Редни

броj

ПОДНОСИЛАЦ

ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗНОС
1 Удружење „Снежини Сувенири“ Снежини Сувенири 30.000,00
2 Удружење „ЖАОКА“ „ПРЕВАРАНТИ“ по мотивима драме Њушкало 40.000,00
3 УГ „ЛЕКС НАЦИОНАЛ“ Туристичка презентација града-II фаза 40.000,00
4 Београдски центар за особе са инвалидитетом „Руке и глас“ 50.000,00
5 Удружење „СНАГА ОПТИМИЗМА“ Фестивал драмских група „ЧАПЉА“ 60.000,00
6 УГ „КРУНА ОД НОТА“ „МУЗИНКЛУЗИЈА“ 60.000,00
7 УГ „ХАТОР“ „НЕМУШТИ ЈЕЗИК“ и „ЧУДНА ШУМА“ 60.000,00
8 Центар за нове идеје „ДОДИР КУЛТУРЕ“ 60.000,00
9 Балет „ИДЕА“ „ИГРО МОЈА ЗАКИТИ СЕ ЦВЕТОМ“ 100.000,00
10 ЦОТЕК „ТЕНТ“ Кореографија „Игре из Пчиња“ 110.000,00
11 КУД „Драган Марковић“ Набавка народне ношње 110.000,00
12 АНИП „КРУНА“ Стублине Игре из околине Белице 110.000,00
13 КУД „Милоја Бељинац“ Скела Кореографија„ИГРЕ ИЗ ШУМАДИЈЕ“за децу 110.000,00
14 КУД „Прва Искра“Барич Промоција Српске културе и очување традиције 110.000,00
15 КУД „СТУБЛИНЕ“ Кореографија „ГЛАМОЧ“ 110.000,00
16 ДНКТ „ЈЕКА“ Игре и песме из околине Бора 110.000,00

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈКП ”Паркинг сервис” Обреновац

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен текст и 73/14), члана 36 Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16 и 72/17) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац VII-01 бр. 020-6 од 16. марта 2018. године, објављује (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24