Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за производњу медисјких садржаја намењених телевизији за оставривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2024. годиниц

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за производњу медисјких садржаја намењених телевизији за оставривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2024. години

Поднете пријаве за члана Комисије

Младен Булут

Милош Рајковић

Николета Дојчиновић

Јован Буковала

Марија Проловић

Драгана Кожан 

Драган Пејчић

 

 

 

 

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије

 

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац путем прикупљања затворених писних понуда

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац путем прикупљања затворених писних понуда

Образац понуде за зидани пословни простор

 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2024. години на територији градске општине Обреновац

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2024. години на територији градске општине Обреновац

 

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

 

Ревидирана пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

 

Образац за пријаву за чланове комисије

 

Наративни и финансијски извештај

 

Изјава о реализовању планираних активности

 

Изјава о објављивању/емитовању произведеног садржаја

 

Буџет пројекта и финансијски извештај

 

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

 

Бодовна листа

 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2024. години на територији градске општине Обреновац

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2024. години на територији градске општине Обреновац

 

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

 

Ревидирана пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

 

Образац за пријаву за чланове комисије 

 

Наративни и финансијски извештај 

 

Изјава о реализовању планираних активности

 

Изјава о објављивању/емитовању произведеног садржаја

 

Буџет пројекта и финансијски извештај

 

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

 

Бодовна листа 

 

 

 

Јавна презентација урбанистичког пројекта са идејним решењем за изградњу соларне електране до 10MW на КП 3775 КО Звечка, Градска општина Обреновац

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19)

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ДО 10MW НА КП 3775 КО ЗВЕЧКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

 

                                                                                   

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 16.04.2024. године, закључно са 22.04.2024. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.obrenovac.rs).

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта је MARKOM PROJECT LINE DOO Београд, ул. Господара Вучића бр. 180, а наручилац Урбанистичког пројекта је AVR SOLAR PARK ZAPAD DOO Београд, ул. Балканска бр. 2.

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта ће давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 19.04.2024. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у периоду од 10 до 13h.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам Управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, најкасније до 22.04.2024. године.

 

 

 

 

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24