ОШ Јефимија

ОШ “Јефимија”
Адреса: Краља Милутина 3
тел. 8754-450
факс: 8754-464
email: jefimija1@eunet.rs

Директор школе је Дејан Ковачевић.

Основна школа “Јефимија” основана је 25.05.2004. године одлуком Скупштине града Београда, бр. 6-227/04-XIII-01, као установа за образовање делатности у области образовања и васпитања. Одлуком о броју и просторном распореду основних школа (мрежа школа) у Републици Србији (“Сл. гласник РС, бр. 58/94”), под шифром 30.10.9. утврђена је школа у осмогодишњем трајању у насељу Ројковац.

Школа “Јефимија” је четврта градска школа на подручју општине Обреновац и налази се између насеља Ројковац и Сава. Већина ученика долази из околних градских насеља, али има ученика и из околних сеоских средина, Забрежја, Кртинске, Младости, Барича, Мислођина… У школу ђаци могу да долазе пешке или градским превозом. Ученици из Забрежја, Кртинске и Младости долазе аутобуским превозом.

Настава се одвија у пространој згради која располаже са 38 учионица, при чему свака има припремну просторију. Шест учионица је претворено у кабинете, и то: кабинет за географију, биологију, музичку културу, ликовну културу, техничко образовање и информатику.  Школска зграда има фискултурну салу, салу за свечаности, велику трпезарију и просторије за дневни боравак. Око школе су планирани спортски терени чија је изградња започела 2004. године. У школи постоје одвојени улази за млађе и старије разреде, као и одвојена школска дворишта.

У ближој и даљој околини школе налазе се културне знаменитости и природне погодности које се могу искористити за потребе реализовања појединих облика наставе: близина три реке (Сава, Колубара, Тамнава), градски парк, излетиште Забран, отворени и затворени базени, Дом културе, градска библиотека.

У току је опремање школе наставним средствима како би се организовала кабинетска настава из предмета из којих још увек она не постоји.

Поред  редовне наставе, ученици су у укључени у бројне секције и остале слободне активности. Такође, велики број ученика учествује на такмичењима од школског до републичког нивоа и постижу задовољавајуће резултате. Већина ученика осмих разреда сваке школске године успешно положи квалификациони испит за упис у средње школе и упишу жељене школе. Успех ученика који упишу неку од средњих школа на подручју општине Обреновац се прати. Подаци о успеху ових ученика показују да су међу најуспешнијим. Континуиране анализе успеха  наших ученика у основној школи, вршене током претходних школских година, показале су да се успех побољшавао на сваком следећем класификационом периоду, те очекујемо да ће у наредним школским годинама бити бољи.

Број ученика у школи се повећава из године у годину. У школској 2008/09. години имамо 646 ученика. У школи постоји и продужени боравак, кога чине три групе, састављен од ученика од 1. до 4. разреда. Ученици у продуженом боравку имају три оброка. Поред изради домаћих задатака, баве се и различитим слободним активностима који подстичу њихов социјални и емоционални развој.

Редовна настава се одвија у једној смени, преподневној, која почиње у 7:30. У школи се, поред редовне наставе, реализује и допунска настава, додатна настава, као и слободне активности. Изборни програми и слободне активности реализују се после подне.

Ученици уче два страна језика, енглески језик од првог разреда и немачки језик, који уче од петог разреда. Изборни предмети које похађају су: грађанско васпитање, верска настава, лепо писање, од играчке до рачунара, а факултативно могу похађати часове информатике. Ученицима је на располагању велики број секција којима могу задовољити своја различита интересовања:

СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 • Ликовна секција
 • Новинарска секција
 • Спортска секција
 • Литерарна секција
 • Рецитаторска секција 
 • Цвећарска секција
 • Драмска секција
 • Математичка секција
 • Луткарска секција

СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

 • Новинарска секција
 • Литерарна секција
 • Драмска секција
 • Рецитаторска секција
 • Секција страних језика
 • Црвени крст
 • Еколошка секција
 • Шах
 • Млади физичари
 • Цвећарска секција
 • Секција техничког образовања
 • Грађевинска секција
 • Бродо-моделарска секција
 • Секција – хемија
 • Секција – историја
 • Секција – географија
 • Хор
 • Оркестар
 • Ликовна секција 
Школа истовремено прославља Дан Светог Саве и Дан школе односно 27. јануар.

У школској 2007/2008. године започет је рад на пројекту “Школа без насиља”. Реализација пројекта наставља се и у наредним школским годинама.

 

Ушће

МЗ “УШЋЕ”
Адреса: Доњи крај бр. 2
Телефон: 8770-031
Виши референт за административно техничке послове МЗ Ушће: Мирко Радушки, тел. 064/8322-656

Председник привременог Савета МЗ
Синиша Ђотуновић 064/8362-623
заменик: Миладин Аничић 064/9360-571

Демографски подаци (број становника): по задњем попису становништва месна заједница Ушће има 1.465 становника и 440 домаћинстава.

Етнички састав: у МЗ Ушће је становништво српске националности.

Старосна структура становништва: већином старачка домаћинства.

Полна структура становништва: више мушке популације. 

Значајни привредни инфраструктурни објекти који се налазе на подручју МЗ:

– ТЕНТ “Б” Ушће,
– ПКБ “Драган Марковић”- Воћњак,
– ПРО-ТЕНТ

Школа у МЗ Ушће: четвороразредна основна школа послује у саставу основне школе “Никола Тесла” са средиштем у Скели.

Објекти намењени здравственом збрињавању људи: у МЗ Ушће постоји амбуланта Дом здравља Обреновац.

Основна обележја: у МЗ Ушће се слави преслава Бела Субота која мења датум и пада увек после Тројице у прву наредну суботу. 

Скела

МЗ “СКЕЛА”
Адреса: Мила Манића Албанте бр. 12
Телефон: 011/8770-031
Виши референт за административно техничке послове МЗ Скела: Мирко Радушки, тел. 064/8322-656

Председник привременог Савета МЗ
Живота Мирчетић 064/8322-799
заменик: Томислав Бркић 065/8770-130

Демографски подаци (број становника): по задњем попису становништва месна заједница Скела има 1838 становника и 633 домаћинстава.

Етнички састав: у МЗ Скела углавном је становништво српске националности и врло мали број Рома.

Старосна структура становништва: већином старачка домаћинства.

Полна структура становништва: више мушке популације.

Значајни привредни инфраструктурни објекти се налазе на подручју МЗ:

– једним делом ТЕНТ “Б”,

– Пепелиште,

– ПКБ “Драган Марковић”- Воћњак,

– фабрика пластике – приватно власништво.

Школа у МЗ Скела: осмогодишња основна школа “Никола Тесла”.

Објекти намењени здравственом збрињавању људи: у МЗ Скела постоји здравствена станица.

Основна обележја: у МЗ Скела постоје две преславе, Бели Петак, који мења датум и пада у први петак након Тројица. Друга преслава је Мајка Ангелина која се преславља увек 12. августа. 

 

 

Вукићевица

МЗ “ВУКИЋЕВИЦА”
Адреса: Вукићевица бб
Телефон: 011/8799-063
Виши референт за административно техничке послове МЗ Вукићевица: Бранко Ђорђевић, тел. 064/8322-058

Председник привременог Савета МЗ
Драган Лазић 064/4095-523
заменик: Владан Трифуновић 064/1636-731

Љубинић

МЗ “ ЉУБИНИЋ”
Адреса: Љубинић бб
Телефон: 011/8799-063
Виши референт за административно техничке послове МЗ Љубинић: Бранко Ђорђевић, тел. 064/8322-058

Председник привременог Савета МЗ
Милета Стефановић 064/8322-790
заменик: Горан Весић 063/7349-573

Љубинић је насеље у општини Обреновац у граду Београду.

Према попису из 2002. године живело је 855 становника (према попису из 1991. 1.002 становника). У насељу Љубинић живи 685 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41.7 година (40.3 код мушкараца и 43.2 код жена). Насеље броји 257 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3.33. Површина овог насеља је 14.26 км2.

Етнички састав (према попису из 2002. године):

Срби – 812 становника, што је 94.97 %
Роми – 37 становника, што је 4.32 %
Хрвати – 1 становник, што је 0.11 %
Непознато – 5 становника, што је 0.58 %

Насеље се помиње још од времена пре Првог српског устанка, а један од најзначајнијих житеља овог села је кнез Веса Велимировић који је био члан правитељствујушћег совјета од 1805. године.

 

У селу се налази црква, посвећена Светом великомученику Димитрију, изграђена 1936. године, на иницијативу тадашњег црквеног одбора.

Старешина села те године био је Светислав Бабић заједно са парохом Синишом Јовановићем, који је предложио изградњу цркве од прилога верника.

За ученике од првог до четвртог разреда у селу се налази истурено одељење основне школе “Душан Полексић”.