Рвати

МЗ “ РВАТИ”
Адреса: Краља Милутина бр.15 
Телефон: 011/8754-409
Виши референт за административно техничке послове МЗ Рвати: Тамара Јеринић, тел. 
064/8322-158

Председник привременог Савета МЗ
Дејан Златановић 064/8322-691
заменик: Урош Шормаз 064/1806-119

Значајни привредни инфраструктурни објекти који се налазе на подручју Месне заједнице Рвати:

– Производни погони Биопротеин – Уљарица,
– “Candy d” доо,
– ТПП ” Орекс”,
– “Црногорчић” доо – лидер инвестиционе градње,
– Расадник “Бабић”,
– ТП Салком и више десетина самосталних, занатско услужних радњи.

На подручију Месне заједнице Рвати налази се ОШ “Јефимија” и обданиште.

Градском панорамом доминира велелепно здање Дома културе и спортова.

Постоји фудбалски клуб Рвати са стадионом и школом фудбала, пет спортских терена за мале спортове и један тениски терен.

На подручју МЗ Рвати су смештена и оба градска гробља.

 

Преслава МЗ Рвата и мали вашар одржавају се на други дан Васкрса у једној од најстаријих настамби – Влашкој башти, у чијој су близини и овдашње најстарије фамилије:

Стефановићи, Берићи, Томанићи, Јоветићи, Мишковићи, Јоксићи, Јаковљевићеви, Станковићи.

Аутори: Војислав Благојевић, Никола Волаш 

Дудови

МЗ “ДУДОВИ”
Адреса: Војводе Мишића бр.189
Телефон: 011/8760-006
Виши референт за административно техничке послове МЗ Дудови: Бранислав Илић, тел. 
063/80-18-404

Председник привременог Савета МЗ Дудови
Милорад Бођан 064/8322-256
заменик: Владан Крстић 064/1481-372

Дудови је популаран назив за насеље смештено у ужем центру Обреновца, на путу ка Забрежју, а поред чувеног канала Купинац који ускоро треба да се претвори у шеталиште.
Дудови обухватају улице:
 
– Александра Аце Симовића,
– Раденка Ранковића,
– Браће Југовића и
– више мањих које повезују ове веће улица.

У насељу Дудови је низ значајних објеката везаних за образовање, спорт и привреду.

 
Неки од тих значајнијих објеката су:
 
– О.Ш. “Посавски партизани”,
– вртић “Зека” у саставу ПУ “Перка Вићентијевић” и
– чувени балон у коме се одржавају спортске манифестације и који окупља децу предшколског узраста, али и одрасле грађане на рекреацији.
 
Значајни привредни субјект је и мини трговиско – пословни центар у коме успешно раде:
 
– “Макси” дисконт из састава Делте,
– пекара,
– фризерски салон,
– продајни објекат “Матијевић” и
– Алфа банка.
 
 
У насељу Дудови се налази и популарна котларница, тј радионица и подстаница ЈКП “Топловод” Обреновац.
Можда најзначајније обележје града Обреновца, излетиште Забран, припада МЗ Дудови.
У насељу постоје етно обејкти за одмор и рекреацију деце и грађана и значајне традиционалне манифестације:
 
– Првомајски уранак,
– Регата,
– Изложбе паса,
– Мото сусрети,
– Ловачки и риболовачки сусрети,
– Ликовна колонија.

У плану је и изградња марине, Етно села и нових спортских терена па ће, у блиској будућности, град Обреновац добити и своју Аду Циганлију.

Правна помоћ

Oдељење: Одељење за општу управу
Одсек: Слу
жба правне помоћи

Место решавања предмета: Канцеларија 5

Радно време са странкама: радним даном

Телефон за информације:


Напомена:
Такса се наплаћује у зависности од врсте предмета према тарифи о накнадама и накнади трошкова адвоката
, односно накнади за пружање услуга правне помоћи.

Издавање извода из матичне књиге рођених

Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде.

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу износи 690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
– на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
– преко Интернета попуњавањем формулара

 

 

 

ЈП за заштиту и унапређење животне средине

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Краља Александра Првог 8б 
11500 Обреновац
телефони: 8726 038; 8726 638
факс: 8726 038

Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2015. годину
Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2013. годину

Порески идентификациони број (ПИБ) 106417395
Матични број лица (правна лица, радње) 20597011

Контакт особа:
Спасић Станојка, телефон: 0648322406
маил: office@jpzzs.org.rs

Директор предузећа је Славко Берић.

Славко Берић је рођен у Београду 1983. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу. Дипломирао на Факултету за пословно- индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. На место Координатор за техничка питања у ПД “Протент” д.о.о долази почетком 2013.године из приватног сектора, са више од деценије привредничког искуства у МССП сектору. За члана Општинског већа ГО Обреновац задуженог за област привреде изабран је септембра 2014. године. На функцију в.д. директора Јавног предузећа за унапређење и заштиту животне средина ГО Обреновац именован је 25. септембра 2015. године.

ЈКП Обреновац

Јавно комунално предузеће Обреновац
ул. Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
телефон: 011 8721 815
факс: 011 8721 144
www.jkpobrenovac.org.rs

Програм пословања ЈКП „Обреновац” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Обреновац” за 2013. годину

ЈКП Обреновац функционише преко више радних јединица и обавља делатности на: прикупљању и депоновању кућног смећа, чишћењу и прању улица, одржавању зелених површина, пружању пијачних, погребних и бањских услуга, као и одржавање стамбеног фонда.
 
Почетак рада ЈКП Обреновац датира још од 1953. године када је Скупштина општине града Обреновца основала Градску комуналну службу са задатком одржавања комуналне хигијене, одржавања зеленила и пружање пијачних и погребних услуга.
1963. године комунална служба прераста у Комунално предузеће “Будућност” уз додавање обавезе одржавања Градског купатила (бања) и пружања димничарских услуга.
Током 1968. године предузеће се припаја Стамбено комуналном предузећу и од тада уз мање промене ова фирма се бави комуналном делатношћу у Обреновцу. Пружа услуге: изношења и депоновања смећа, чишћења и прања улица, одржавање зеленила, пружа пијачне и погребне услуге, бави се прерадом и дистрибуцијомн питке воде, одржавањем канализационе мреже и дистрибуцијом топлотне енергије.
 
Почетком 2007. године долази до реструктуирања предузећа и до одвајања ЈКП “Топловод” и ЈКП “Водовод и канализација”.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

В.д. директора предузећа је Зоран Лапчевић.