Мала школа филма

СКЦ Обреновац под покровитељством ГО Обреновац организује МАЛУ ШКОЛУ ФИЛМА. Часови ће се одржавати суботом и недељом од 10.00 до 13.00 сати у музичком кабинету СКЦ Обреновац. Школа траје два месеца. Програм обухвата предавања (учење теорије филма и филмског језика) и практични део (снимање кратког филма).

(више…)

Oдржана седница Скупштине градске Општине Обреновац

Одборници Скупштине градске општине Обребновац на јучерашњем заседању прихватили су одлуку о измени буџета. Поред овога „зелено светло“су добили и измењени финансијски планови јавних предузећа за ову годину као и извештаји општинских јавних предузећа о раду у прошлој години. Седница је због обиља значајних тема које су биле  на дневном реду трајала неуобичајено дуго пуних 10 часова.

Захтев за рефундацију сахране

Управи ГО Обреновац, по захтаву странке или по службеној дужности за НН лица или лица која живе сама, без прихода и ужег члана породице који је у обавези да га издржава. 

Потребно:
 • потписан захтев странке
 • фотокопија извода из матичне службе умрлих
 • оригинал рачун
 • фотокопија личне карте,здравствене књижице
 • изјава са два сведока или председника Месне заједнице да је преминули живео ,сам или са члановима домаћинства који немају примања или су у тешкој материјалној ситуацији

Кадровачка помоћ

Материјално обезбеђење породице док се кадровац налази на одслужењу војног рока, а једини је издржавао породицу, по захтеву странке потребно:

 • потписан захтев странке у слободној форми
 • уверење из Војног oдсека
 • уверење из матичне књиге рођених
 • уверење из Центра за Катастар непокретности Београд – одељење у Обреновцу
 • уверење Националне службе за запошљавању
 • изјава са два сведока да је кадровац живео у заједничком домаћинству са носицима материјалног обезбеђења као и да исти немају примања по било ком основу

Уверење о просечном приходу по члану домаћинства

За издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице за студенте/ученике за кредите/домове потребна је следећа документација:

 • Образац за уверење који се налази у брошури министарства или се добија у дому
 • Оверена изјава о броју чланова породице (изјава се оверава код јавних бележника, потребна су два пунолетна сведока)

Нотари у Обреновцу:
Жарко Синђелић
ул. Вука Караџића 101д
телефон: 8724610, 8721192


Невенка Стејанић
ул. Тамнавска 1г, Бело Поље
телефон: 8727425

 • Докази о примањима за сваког члана породице који је наведен у изјави:

За ученике који конкуришу за пријем ученика у дом потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 31.03. текуће године

За студенте који конкуришу за пријем студената у установе за смештај и исхрану студената потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 30.06. текуће године


– за
запослене – потврда о просечном нето личном дохотку из радне организације (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
– чекови о пријему пензије за
пензионере (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
– уверење Националне службе за запошљавање за
незапослене (уколико особа није на евиденцији НСЗ-а потребно је да у изјави о броју чланова породице поред имена напише следеће – није запослена и нема прихода);
– уверење о
катастарском приходу (уверење се вади у РГЗ-у, Служба за катастар непокретности Обреновац, ул. Војводе Мишића 192);
– за осталу
децу потврда о школовању/студирању (или фотокопија ђачке или здравствене књижице).

Месечна примања по члану домаћинства израчунавају се тако што се укупна месечна примања свих чланова домаћинства деле са бројем чланова домаћинства.

УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ СЕ ДОБИЈАЈУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, ЗГРАДА „ПОСАВИНЕ“ НА ГРАДСКОМ ТРГУ, ДРУГИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 3, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7:30 – 10.00 ЧАСОВА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 8728 038

Захтев за рефундацију дела трошкова сахране

По захтеву странке потребно:

 • захтев лица које је сносило трошкове сахране у слободној форми
 • фотокопија извода из матичне књиге умрлих
 • оригинал рачун
 • фотокопије избегличке легитимације или лична карта подносиоца захтева
 • фотокопија избегличке легитимације или личне карте најближих сродника покојника
 • изјава са два сведока да преминули-а као и чланови његовог породичног домаћинства нису имали примања

Напомена: Потребно је вратити оригинал избегличке или прогнаничке легитимације из разлога поништења.