Javno preduzeće za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac
Kralja Aleksandra Prvog 8b
11500 Obrenovac
telefoni: 8726 038; 8726 638
faks: 8726 038

Program poslovanja JP za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2015. godinu
Program poslovanja JP za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2013. godinu

Poreski identifikacioni broj (PIB) 106417395
Matični broj lica (pravna lica, radnje) 20597011

Kontakt osoba:
Spasić Stanojka, telefon: 0648322406
mail:  office@jpzzs.org.rs

Direktor preduzeća je Slavko Berić.

Slavko Berić je rođen u Beogradu 1983. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Obrenovcu. Diplomirao na Fakultetu za poslovno- industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu. Na mesto Koordinator za tehnička pitanja u PD “Protent” d.o.o dolazi početkom 2013.godine iz privatnog sektora, sa više od decenije privredničkog iskustva u MSSP sektoru. Za člana Opštinskog veća GO Obrenovac zaduženog za oblast privrede izabran je septembra 2014. godine. Na funkciju v.d. direktora Javnog preduzeća za unapređenje i zaštitu životne sredina GO Obrenovac imenovan je 25. septembra 2015. godine.