Javno preduzeće “Poslovni prostor” Obrenovac

Trg dr Zorana Đinđića br. 2, sprat 1,
11500 Obrenovac
telefoni:
Direkcija preduzeća:
tel/fax : 011/8727-740, 011/8721-547
Otvoreni tržni centar
Cara Lazara 1a
tel: 011/8728-535
mejl adresa: office@poslovniprostorobrenovac.rs
www.poslovniprostorobrenovac.rs

Javno preduzeće „Poslovni prostor“ Obrenovac je osnovano od strane gradske opštine Obrenovac u cilju obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti upravljanja i održavanja poslovnih zgrada i poslovnog prostora u javnoj svojini grada Beograda čiji je korisnik gradska opština Obrenovac, kao i radi obavljanja drugih delatnosti od opšteg interesa za gradsku opštinu Obrenovac koje nisu poverene drugim javim preduzećima čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

Pretežna delatnost preduzeća je iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

U funkciji pretežne delatnosti preduzeću je povereno obavljanje i sledećih poslova:

– upravljanje i izdavanje u zakup poslovnog prostora i poslovnih zgrada u javnoj svojini Grada Beograda, a na kojima je korisnik gradska opština Obrenovac,

– sticanje poslovnog prostora (izgradnjom, dogradnjom i na drugi način, u skladu sa zakonskim odredbama),

– staranje o održavanju, adaptaciji, rekonstrukciji i sanaciji poslovnih zgrada i poslovnih prostorija,

– iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao što su stambene zgrade i stanovi, nestambene zgrade, zemljište, uključujući izložbene hale i skladišne kapacitete, kuće, stanove, apartmane,

– organizovanje izvođenja građevinskih projekata u svrhe vlastitog poslovanja,

– aktivnosti u vezi sa upravljanjem prostorom za smeštaj pokretnih stambenih jedinica

– obavljanje drugih poslova i usluga koje su u funkciji pretežne delatnosti preduzeća.

Od svog nastanka, Javno preduzeće “Poslovni prostor” Obrenovac  posluje uspešno i značajno povećava prihode koji učestvuju u opštinskom budžetu i doprinose kvalitetnom održavanju poslovnog prostora koji je preduzeću poveren na održavanje i drugim namenama u skladu sa Zakonom i Programom ulaganja sredstava od zakupa poslovnog prostora.

Direktor preduzeća je Petar Petrović.