Javno komunalno preduzeće “Parking servis” Obrenovac
Adresa: Vojvode Mišića 192
11500 Obrenovac

MATIČNI BROJ: 20190655
PIB:  104614161
telefon: 011/8724-884
www.parkingobrenovac.rs

JKP „Parking servis“ je najmlađe komunalno preduzeće u Obrenovcu. Svojom odlukom br. VI-13 br. 020-30  osnovala ga je Skupština Gradske opštine Obrenovac 05.05.2006. godine poveravajući mu na upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta na teritoriji Gradske opštine Obrenovac, ali je preduzeće započelo sa radom tek 17.02.2007. godine. Preduzeće je upisano u registar Agencije za privredne registre po Rešenju broj BD 131989/2006 od 21.08.2006. godine sa sedištem u Obrenovcu. Rešenjem Agencije za privredne registre BD 87319/2017 od 19.10.2017. godine je izvršena promena adrese sedišta preduzeća u Vojvode Mišića 192, u prostorije koje su nam ustupljene od strane osnivača kao trajno rešenje.

Preduzeće trenutno vrši kontrolu i naplatu parkiranja na  ukupno 1.360 parking mesta, od čega je u prvoj zoni 216 parking mesta,  u drugoj zoni 982 parking mesta. U ovaj broj nisu uračunata parking mesta na posebnom parking prostoru sa naplatnom rampom u ulici Vuka Karadžića, „ZELENA PIJACA“ sa 120 parking mesta, kao i parking mesta namenjena licima sa invaliditetom kojih na različitim lokacijama u gradu ima ukupno 42 mesta.

 • Osnovna delatnost preduzeća je  5221 – uslužne  delatnosti  u kopnenom saobraćaju
  Delatnost preduzeća je:
 • Održavanje, korišćenje i upravljanje javnim prostorima namenjenim za parkiranje motornih vozila  (javna parkirališta i javne garaže) i drugi poslovi vezani za parkirališta za motorna vozila;
 • Naplata naknade za korišćenje parking prostora;
 • Uklanjanje – odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju pešački i kolski saobraćaj i oštećuju javne površine;
 • Uklanjanje vozila zatečenih na javnim zelenim površinama;
 • Unapređenje i razvoj mirujućeg drumskog saobraćaja na teritoriji gradske opštine Obrenovac;
 • Pružanje usluga šlep službe;
 • Druge poslove i prateće aktivnosti koje se odnose na rad javnih parkirališta i javnih garaža;
 • Uređivanje i obeležavanje parkirališta;
 • Čišćenja parkinga za vreme zimskih padavina.

 

V.d. direktor preduzeća je Igor Vujičić.