Javno preduzeće Sportsko kulturni centar ”Obrenovac”
Kralja Aleksandra I br.63
11500 Obrenovac
telefoni:

Dom kulture: 011/8721-361
Bazeni: 011/8721-550
www.obrenovac-info.co.rs

 

Javno preduzeće sportsko kulturni centar ”Obrenovac” je počelo sa radom 1982. godine pod imenom ”Dom kulture i sportova”. Naredne 1983. godine Bioskop ”Palež” je pripojen “Domu kulture i sportova”, 1988. su otvoreni obrenovački bazen postali deo sportsko-kulturnog centra, a 1991. počinje sa radom ”Radio Obrenovac” u Domu kulture i sportova.
Status javnog, ovo preduzeće ima od 1995. godine na osnovu Odluke o organizovanju JP za informisanje ”Obrenovac”, kojom je utvrđeno da obavlja informativnu, radiodifuznu, novinsko-izdavačku i ostale delatnosti od interesa za opštinu Obrenovac. Rešenjem Agencije za privredne registre BD 166497/2006 od 18.10.2006. godine registrovana je promena poslovnog imena u JP sportsko kulturni centar ”Obrenovac” i promena osnovne delatnosti i upisuje se 92610 delatnost sportskih arena i stadiona, a radna jedinica “Radio Obrenovac” se organizuje u  Javno radiodifuzno preduzeće ”Radio Obrenovac”.
U okviru preduzeća nalaze se tri velika objekta: sportsko kulturni centar 8.000 m2, Bioskop ”Palež” 750m2, obrenovački bazeni 5.600m2.
JP SKC “Obrenovac” je za mnoge prepoznatljivije pod imenom Dom kulture i sportova jer u njemu deluju kulturni centar sa pozorišnom salom, dva bioskopa, galerijom i bibliotekom, i sportski centar sa velikom sportskom halom i otvorenim i zatvorenim plivalištem olimpijskih dimenzija.
Pored osnovnih, preduzeće se bavi i ugostiteljstvom kao pratećom delatnošću, sa bifeom u svakom u objektu Dom kulture i sportova.

Direktor preduzeća je Ivan Jegorović.