Prve crkve i manastiri u ovom kraju osnovane su na prostorima današnjih obrenovačkih sela Grabovac i Mislođin, u 12. i 13. veku, po ulasku Posavine u sastav stare srpske države – Raške i Zete. Grabovačkom manastiru pripadalo je i malo srpsko naselje na ataru Obrenovca, zajedno sa celim tim krajem do Kolubare.
Najstariji manastir na ovom području- manastir Sv. Hristifora, osnovao je kralj Dragutin, u poslednjim decenijama 13. veka, u selu Mislođin. Crkva u ovom manastiru bila je ukrašena freskama. Teško je nastradala u 16. veku, u prvim naletima Turaka. U vreme Pećke patrijaršije, u drugoj polovini 16. veka manastir je obnovljen, a hram živopisan, ali je definitivno porušen i ugašen u 18. veku. Temelji njegove crkve sačuvani su do danas, a materijal iz njenih ruševina korišćen je u kasnijoj gradnji nekih drugih crkava, među kojima i prve crkve u Obrenovcu.
Danas jedini manastir u obrenovačkom kraju-manastir Prenos moštiju sv. Nikole u Grabovcu, podignut je za vladavine kralja Dragutina ovim krajevima, krajem 13. veka. Po izvoru lekovite vode kraj koga je sagrađen, poznat je i po imenu Vidan. I on je više puta rušen i paljen. U vreme Karađorđevog ustanka, Turci su ga zapalili, a obnovljen je 1824. Nova crkva Sv. Nikole izgrađena je na temeljima stare, 1894. godine, a 1990. godine je živopisana.
Na prelazu iz 18. u 19. vek, u obrenovačkom kraju podignuto je nekoliko crkvi brvnara. Sačuvana je crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Orašcu iz 1816. godine. I ona je, međutim, tada obnovljena na mestu stare, podignute pre Prvog srpskog ustanka, a  porušene 1813.
Upamćena je i nešto starija crkva brvnara “Tomanija” -u selu Konatice, iz 18. veka. Na njenom mestu, izgrađena je nova, takođe brvnara, 1810. godine, koja je obnovljena 1823. i radila do 1878. Tada je na istom mestu sagrađena današnja crkva Sv. Apostola Tome.
Obrenovac je prvu crkvu dobio 1824. godine, dok je današnja crkva Silazak Sv. Duha na apostole sagrađena 1869-70. godine. U njoj je sedište parohijskog namesništva.
Među  starijim   obrenovačkim   crkvama  je  i   crkva  Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču, sagrađena 1874. U njoj je ikonostas iz 1834. godine,koji je crkvi u Topčideru izrađen po narudžbi Knjaza Miloša. Početkom 21. veka, pokraj stare izgrađena je i nova crkva. Krajem 19. veka sagrađeni su hramovi u Piromanu (crkva Sv. Apostola Tome), Stublinama (crkva Pokrova Presvete Bogorodice), Drenu (crkva Sv. Vaznesenja) i Zvečkoj  (Crkva Rođenja Presvete Bogorodice). Pred sam kraj 20. veka, sagrađena je i crkva Sv. Petke u Urovcima, dok je nekadašnji hram u ovom selu sačuvan samo u usmenom predanju.