Dom zdravlja Obrenovac
Adresa: Vojvode Mišića 231
tel. 011/3534-902 ,011/8721-008
faks: 011/8720-142, 8720-143, 8721-008
veb sajt: www.domzdravljaobrenovac.com

Direktor:
dr Bojan Pešić, tel/faks: 011/8721-008
Pomoćnik direktora za ekonomski i pravni sektor:
Nenad Veljović, 011/3534-904

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija.

Dom zdravlja Obrenovac, kao institucija primarnog nivoa zdravstvene zaštite pruža usluge korisnicima zdravastvene zaštite na teritoriji GO Obrenovac, koja je razuđena, sa 29 naseljenih mesta, obavljajući proces rada u centralnom objektu DZ u gradskom delu opštine i u 13 isturenih objekata, od kojih su sedam zdravstvene stanice i šest zdravstvene ambulante.
Broj zdravstvenih jedinica u sastavu Doma zdravlja Obrenovac je 16.

Glavna sestra 011/3534-917

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana 011/3534-938, 011/3534-933

Služba za kućno lečenje 011/3534-957

Služba za hitnu medicinsku pomoć 011/3534-981, 011-194, 011/7721-124, 011/7720-140

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 011/3534-925
Školski i predškolski dispanzer 011/3534-924
Polivalentno-patronažna služba 011/3534-971

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 011/3534-972

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 011/3534-979

Lekarski pregledi radnika, vozača: 011/3534-966, 011/3534-965

Konsultativno-specijalističke službe 011/3534-947
Internistička služba 011/3534-945
Neuropsihijatrijska služba 011/3534-954
Oftalmološka služba 011/3534-949
Otorinolaringološka služba 011/3534-940
Služba fizikalne medicine: 011/3534-956

Epidemiološka služba 011/3534-9953, 011/3534-952

Služba socijalne medicine, Preventivni centar 011/3534-947

Dijagnostička služba 011/3534 960/faks
Laboratorija 011/3534-960
Rendgen kabinet 011/3534-960, 011/3534-961
Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku 011/3534-963

Kabinet za mamografiju 011/3534-961

Služba za hemodijalizu, Vojvode Mišića 221, tel/faks 011/8723-560

Zdravstvene stanice:
Stubline bb, 011/8791-259
Grabovac bb, 011/8760-011
Draževac bb, 011/8780-103
Krtinska, Mladost bb
Ušće, Dugo polje 1, 011/8773-755
Skela, Šabački put bb, 011/8770-111
Zvečka, D. Vukovića Korčagina bb, 011/8765-435
Zabrežje, Radnička 1, 011/8755-145
Mala Moštanica, 011/8750-527

Dren 011/8774-934

Ambulanta za školsku i predškolsku decu Barič
Barička reka bb, 011/8701-677

Zubne ambulante:
OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Cara Lazara 1, 011/8723-640
Gimnazija “Obrenovac”, M. Obrenovića 90, 011/8721-202
TC “Buda Davidović”, M. Manića 14, 011/8721-178
OŠ “Posavski partizani”, Posavskih partizana 2, 011/8721-131
“Prva obrenovačka osnovna škola”, 011/8721-289

Zdravstvena stanica TE “Nikola Tesla A”
Urovci, Bogoljuba Uroševića bb, 011/2054-500, 011/8726-989
Ambulanta opšte medicine
Odeljenje funkcionalne dijagnostike 011/8726-989
Zubna ambulanta, Urovci bb, 011/2054-500

Zdravstvena stanica TE “Nikola Tesla B”
Ušće bb, 011/8111-873
Ambulanta opšte medicine
Zubna ambulanta 011/8111-873

Radno vreme:
Uređenje radnog vremena je regulisano Pravilnikom o rasporedu, početku i završetku radnog vremena Doma zdravlja Obrenovac. Rasporede rada za lekare pravi načelnik službe, a za srednji medicinski kadar glavna sestra službe.

Radno vreme je od 7.00 do 20.00 časova.

Prepodnevna smena od 7.00 do 14.00 časova, a popodnevna smena od 13.00 do 20.00 časova.

Radno vreme subotom i nedeljom, kao i državnim praznicima je od 8.00 do 18.00 časova.
Služba kućnog lečenja radi od 7.00 do 20.00 časova od ponedeljka do petka, subotom od 8.00 do 18.00 časova, nedeljom od 8.00 do 18.00 časova.
Služba za dijalizu radi od 7.00 do 19.00 časova; subotom od 7.00 do19.00 časova, dok je nedelja neradni dan. Laboratorija radi od 7.00 do 20.00 časova, subotom od 8.00 do 18.00 časova; nedeljom od od 8.00 do 18.00 časova.
Rentgen radi od ponedeljka do petka od 7.00 do 12.00 časova pre podne i od 13.00 do 18.00 časova popodne, subotom od 7.00 do 13.00 časova.

Patronaža radi od 7.00 do 20.00 časova, subotom od 8.00 do 18.00 časova; nedeljom od od 8.00 do 18.00 časova.
Služba za ZZ žena radi od 7.00 do 20.00 časova.
Subotom se radi od 8.00 do 18.00 časova, a nedelja je neradni dan.
Stomatološka služba radi od 7.00 do 20.00 časova, subotom i nedeljom od 7.00 do 19.00 časova.
Sve škole imaju rasporede za određene dane pre podne od 7.00 do 14.00 časova i popodne od 13.00 do 20.00 časova.
Ambulanta na TENT A radi od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 časova. Subota i nedelja su neradni dani.
Služba za ZZ dece radi od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 časova, subotom i nedeljom od 8.00 do 18.00 časova.
Ambulante u Stublinama, Grabovcu i Bariču ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom rade od 7.00 do 14.00 časova, a sredom od 13.00 do 20.00 časova. Vikendom su po rasporedu u DZ.
Služba za ZZ odraslih od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 časova, subotom i nedeljom od 7.00 do 19.00 časova.
Ambulante u Bariču i Stublinama od ponedeljka do petka rade od 7.00 do 20.00 časova, subotom od 7.00 do 13.00 časova.
Ambulanta u Grabovcu radi: ponedeljak, sreda i petak od 7.00 do 20.00 časova, utorak i četvrtak od 7.00 do 14.00 časova, subotom od 7.00 do 13.00 časova.
Ambulanta u Drenu radi utorkom i četvrtkom od 7.00 do 14.00 časova.
Ambulante na TENT A I TENT B rade od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 časova; subotom i nedeljom se ne radi.
Ambulante na Zabrežju, u Draževcu, Zvečkoj, Krtinskoj i Maloj Moštanici rade ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 7.00 do 14.00 časova, sredom od 13.00 do 20.00 časova. Subotom i nedeljom se ne radi u ovim ambulantama, a zaposleni su tada po rasporedu u DZ.
Ambulanta u Skeli radi ponedeljkom i petkom od 7.00 do 14.00 časova, sredom od 13.00 do 20.00 časova. Ambulanta na Ušću radi utorkom i četvrtkom od 7.00 do 14.00 časova. Subotom i nedeljom se ne radi u ovim ambulantama, a zaposleni su tada po rasporedu u DZ.

Specijalistička služba radi od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 časova; subotom od 8.00 do 18.00 časova.

Pregledi se u svim službama zakazuju, a pacijenti sa hitnim i neodložnim razlozima za posetu se primaju odmah ili istog dana.Zakazivanje se vrši ili preko medicinske sester kod izabranog lekara, ili pozivanjem KOL CENTRA Ministarstva zdravlja Republike Srbije na telefonski broj 011/362-0000 U svim službama postoje procedure prijema i trijaže pacijenata, koje su dostupne svima i nalaze se u pisanoj formi na oglasnim tablama u službama, u radnom okruženju zaposlenih i u elektronskoj formi na desktopu svih kompjutera u službama.