Gradska opština Obrenovac je osnivač sledećih opštinskih preduzeća: