Opštinski javni pravobranilacZorica Cupara 
adresa: Trg dr Zorana Đinđića br.6
tel. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – lokal: 45
faks: 011/ 8721 996
e-mail: zorica.cupara@obrenovac.org.rs

Zamenik opštinskog javnog pravobranioca: Saša Sremčević
e-mail
: sasa.sremcevic@obrenovac.org.rs

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine obavlja javno pravobranilaštvo gradske opštine.
Delokrug, organizacija i rad javnog pravobranilaštva gradske opštine uređuje se posebnom odlukom Skupštine gradske opštine.